De Participatiestrateeg

Logo De Participatiestrateeg full color
Hero image

Participatie is oprechte samenwerking tussen (semi)overheid, bedrijfsleven en bewoners. Communicatie, samenwerken en marketing komen bij elkaar om voor alle partijen de best mogelijke uitkomst te realiseren.

Wat is het effect van het voorgenomen besluit of resultaat op de omgeving en/of de eindgebruiker?

Wij zien dat participatie met de partijen uit de omgeving van een project op verschillende manieren wordt begrepen en uitgevoerd. Vaak is participatie een doel op zich. Of erger nog: een vinkje in het dossier. Dat is jammer! Want goed uitgevoerde participatie heeft een meerwaarde voor een haalbaarheid van het project, de tevredenheid in het projectteam en het imago van alle betrokken partijen.

Wij stellen bij participatie 1 vraag centraal: wat is het effect van het voorgenomen besluit of resultaat op de omgeving en/of de eindgebruiker? Het antwoord op deze vraag bepaalt de strategie die nodig is om je einddoel succesvol te bereiken.

Lees meer

Benieuwd met wie wij samenwerken?

Wij werken in opdracht van woningcorporaties, gemeentes, provincies, adviesbureaus, ingenieursbureaus, aannemers en bewonersgroepen. Kortom: iedereen die samen met anderen wil werken aan een betere leefomgeving.

Overheid

Voor gemeenten en provincies adviseren wij hoe ze inwoners kunnen betrekken en in beweging brengen in bijvoorbeeld de energietransitie, het herinrichten van de openbare ruimte en het samenbrengen van alle verschillende stakeholders.

Woningcorporaties

Voor woningcorporaties organiseren wij kennissessies over bewonersparticipatie, adviseren wij over de te volgen strategie en ondersteunen wij bewonersbijeenkomsten.

Bedrijfsleven

Voor het bedrijfsleven vertalen wij de (vaak technische) inhoud naar een begrijpelijk verhaal voor iedereen waarop het project impact heeft.

Sfeerbeeld diensten

Wij zoeken actief de samenwerking met instanties, participatie-initiatieven en andere (participatie) professionals. Zowel groot als klein. Wij geloven dat we elkaar kunnen versterken en laten dat zien door samen te werken bij grotere opgaven.

Participatie is oprechte samenwerking. Die zoeken we zelf natuurlijk ook!

Bekijk en lees meer over onze
succesvolle producten

Participatiescan sfeerbeeld

Participatiescan

Onze Participatiescan is een quickscan van de opgave die er ligt. Middels deskresearch, veldonderzoek en interviews met de opdrachtgever brengen wij kansen en risico’s in beeld. We eindigen de Participatiescan met aanbevelingen voor het vervolg.

Kennissessie sfeerbeeld

Kennissessie

Wij organiseren en faciliteren kennissessies over verschillende aspecten van samenwerken en bewonersparticipatie. We organiseren maatwerk bijeenkomsten gericht op jouw specifieke vraag. We brengen ervaringsdeskundigen en vakgenoten bij elkaar om samen over een ingebrachte casus te praten.

Dit doen we zelfstandig of in samenwerking met andere participatieprofessionals en altijd op een locatie in jouw regio.

Lees meer
Visueel verslag sfeerbeeld

Visueel verslag of praatplaat

Een getekend verslag brengt extra duidelijk voor alle aanwezigen. Tijdens en na de bijeenkomst. Eveline tekent digitaal of op papier mee met het gesprek. Een visueel verslag brengt de kracht van woorden en beeld samen. Eveline is (ook) visueel notulist, zij tekent digitaal of op papier mee met het gesprek. Zo vertaalt zij de informatie en kennis die gedeeld wordt naar beelden en worden de verbanden zichtbaar.

Zij maakt live een tekening van online bijeenkomsten of op locatie, van bewonersavonden en kennissessies. Een andere optie is de ‘praatplaat’. Deze tekening wordt vooraf gemaakt en ondersteund jouw gesprek, als een getekende agenda, maar helpt ook bij het herinneren van het gesprek. Je laat deze tenslotte achter!

Lees meer
Sfeerbeeld ons verhaal

Benieuwd naar wat we voor jou kunnen betekenen?

Waar wij goed in zijn

In projecten binnen de bouw- en infrasector hebben wij in het verleden allebei uitgeblonken door een brug te slaan tussen de techniek en de taal van omwonenden of andere betrokken partijen.

Denken in processen, planningen bouwen, zoeken naar de kern… Als projectmanagers laten wij die talenten nooit thuis. We voegen er zelfs nog twee hele belangrijke aan toe: het faciliteren van (projectgroep)medewerkers om het beste uit zichzelf te halen en het ondersteunen van processen met visuele communicatie en werkvormen.

Die combinatie van ervaring en talenten maakt dat wij in staat zijn om een strategisch participatieproces op te bouwen waarin ruimte is voor alle betrokken partijen en hun belangen.

Wat we doen

We helpen onze opdrachtgevers en de partijen waar zij mee (gaan) werken door de kansen voor een goed participatieproces in beeld te brengen. Hiervoor ontwikkelden we de participatiescan. Na de scan volgt natuurlijk een participatieadvies en de vervolgstap in een strategisch participatieplan: een leidraad om jouw participatie vorm te geven.

Mis je de handjes of het organiserend vermogen om het participatieplan uit te rollen? Ook dat kunnen wij voor je organiseren. Liefst doen we dat door onze kennis over participatie te delen: we trainen jouw medewerkers en werken samen met hen aan de uitvoering van het plan. Zo zorgen we voor een inbedding in de organisatie van onze opdrachtgever, worden medewerkers gecoacht en weten zowel wij als onze opdrachtgever dat de participatie serieus wordt genomen.

Hoe jij onze meerwaarde ervaart

Natuurlijk willen we onze opdrachtgevers zoveel mogelijk ontzorgen. Participatie is echter ‘actief samenwerken’ en dat vragen we ook van onze opdrachtgevers. In ruil daarvoor krijgen zijn een gestructureerd participatieproces dat parallel loopt aan het technische project waardoor het over en weer van betekenis is. Bovendien ontstaan er bij participatie altijd meekoppelkansen die de samenwerking bevorderen. Zo ontstaat een soepele samenwerking met omgevingspartijen, een grotere tevredenheid bij alle partijen en verbetert het imago van alle betrokkenen.

Heb je interesse in een participatiescan of een kennissessie?

Of wil je meer weten over onze werkwijze? Neem dan gerust contact met ons op. Of ga voor ons laatste nieuws naar onze LinkedIn.

Michele

Michèle zet haar ervaring als projectmanager voor woningbouwprojecten al jaren vol energie in. Wat haar onderscheidt is dat zij meer oog heeft voor de mensen dan voor de techniek. Michèle weet wat er speelt bij (project)medewerkers en houdt de teamdynamiek in de gaten. Hoewel ze soms iets te veel babbelt, zet Michèle haar talent om te luisteren en te kijken in als zij een groep begeleid. Haar uitnodigingen om te praten en prikkelende vragen helpen de groep vooruit.

Michele

Eveline werkte als project- en omgevingsmanager voor projecten in de openbare ruimte. Zelf noemt ze het liever faciliteren dan managen, want zij wil het beste bij iedereen naar boven halen. De verbinding opzoeken zit in haar DNA. Haar sterkste troef? De kracht van visualiseren. Eveline tekent (live) processen en gespreksverslagen waardoor een extra communicatiemiddel wordt ingezet om elkaar beter te begrijpen en de kern van het gesprek te vatten. Dit talent, waar ze zelf veel te bescheiden over is, helpt enorm in participatieprocessen.

In participatietrajecten is het essentieel dat je je kan verplaatsen in een ander, kan luisteren en vertalen, maar ook koers kan vasthouden en bewegen wanneer dat nodig is. Wij houden elkaar scherp, dagen elkaar uit, maar zijn eensgezind gericht op ons doel: participatie op een professionele manier inzetten om onze opdrachtgever te adviseren, faciliteren en ontzorgen.

Met het bundelen van de krachten van Eveline en Michèle ontstaat een nieuwe kracht: de kracht van het samenwerken.